โครงการวันต้นไม้ประจำชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

15 มิ.ย. 2023 10:55:00 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 311

โครงการวันต้นไม้ประจำชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ ที่สาธารณประโยชน์(ดอนสนาม) บ้านปอขี้ตุ่น หมู่ที่ 5 ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี