ปรับปรุงล่าสุด 24 มี.ค. 2022 02:26:53 978

 

ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ได้ทางไหนบ้างคะ
ตอบ:     045-959674   ;      : Audyai191@hotmail.com

ถาม: ติดต่อท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ที่เบอร์ไหนคะ
ตอบ:    092-7728284

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ คืออะไรคะ
ตอบ:   " บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  บริการด้วยความประทับใจ สร้างชุมชนเข้มแข็งอยู่ดีมีสุข  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง "

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ เปิดทำการวันไหนบ้างคะ เปิดทำการกี่โมงคะ 
ตอบ: วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. (เปิดทำการตามวันและเวลาราชการ – ปิดพักเที่ยง 12.00-13.00 น. / ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ถาม: ถ้าต้องการร้องเรียนสามารถร้องเรียนทางช่องทางไหนได้บ้างคะ 
ตอบ: ร้องเรียนผ่านช่องทางของเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ ที่ auedyai.go.th ดยคลิกที่นี่  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
          
ถาม : อยากทราบที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ตั้งอยู่ที่ไหนคะ 
ตอบตำบลเอือดใหญ่  อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี   

       สามารถคลิกที่ลิงก์นี้ เพื่อดูเส้นทางมายัง อบต.เอือดใหญ่ ได้เลยค่ะ คลิกลิงก์นี้เพื่อดูเส้นทาง