องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่
ตำบลเอือดใหญ่ เลขที่ 191 หมู่ที่ 1 อำเภอศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34250
045-959-674
E-Mail: [email protected]
นายเสริม สุยะลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ โทร.092-7728284
นายบรรจง แดงหล้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ โทร.092-9822790
นายชัชวาล สกุลพล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ โทร.
นายสาคร ยุพโคตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ โทร.063-0323922

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE