การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

29 ก.ย. 2023 09:00:00 งบประมาณรายจ่ายประจำปี อบต.เอือดใหญ่ 74