การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2 ต.ค. 2023 11:00:00 แผนการจัดหาพัสดุ อบต.เอือดใหญ่ 79