โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566

31 ธ.ค. 2022 09:45:31 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 426

       วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายเสริม สุยะลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่/ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลเอือดใหญ่ มอบหมายให้ นายบรรจง แดงหล้า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ณ จุดตรวจ/จุดบริการประชาชน/ด่านชุมชน ถนนทางหลวงหมายเลข 2134 บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเอือดใหญ่ ตำบลเอือดใหญ่  อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยกำหนดระยะเวลาตั้งจุดบริการประชาชน/ด่านชุมชน ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2566 (7 อันตราย)