ร่วมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565

30 มิ.ย. 2022 11:16:00 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 173

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ นำโดย นายเสริม สุยะลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฝ่ายปกครอง สถานนีตำรวจภูธรเอือดใหญ่ โรงเรียน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และอาสาสมัครป้องกันฝ่ายผลเรือน ร่วมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565