พิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ณ จุดบริการประชาชน/ด่านชุมชน ถนนสาย อบ.ถ.1 0035 (บ้านเอือดใหญ่-บ้านตุงลุงเหนือ)

11 เม.ย. 2022 16:00:00 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 379

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นายเสริม สุยะลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่/ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลเอือดใหญ่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ณ จุดบริการประชาชน/ด่านชุมชน ถนนสาย อบ.ถ.1 0035 (บ้านเอือดใหญ่-บ้านตุงลุงเหนือ) บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านเอือดใหญ่ ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยฝ่ายปกครอง อสม . อปพร. และจิตอาสาภัยพิบัติ โดยกำหนดระยะเวลาตั้งจุดบริการประชาชน/ด่านชุมชน ตั้งแตวันที่ 11 - 17 เมษายน พ.ศ.2565