ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ. 239-01 จากสาย บ้านโนนเตริญ ถึงสาย กุดก่วย บ้านกุดก่วย หมู่ที่ 7 ตำบลเอือดใหญ่

2 ธ.ค. 2021 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เอือดใหญ่ 434