ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ 239-15 จากสาย บ้านโพนงาม (ตำบลเอือดใหญ่) ถึงสายบ้านตะบ่าย บ้านโพนงาม หมู่ที่ 5

1 ธ.ค. 2021 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เอือดใหญ่ 426