กลุ่มงานฝีมือ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย

1 ก.พ. 2021 09:00:00 ผลิตภัณฑ์ในตำบล อบต.เอือดใหญ่ 798

ชื่อประธานกลุ่มนางชมพูนุทสุขกล่ำ

จำนวนสมาชิก23 คน

ที่อยู่ที่ 180 หมู่ที่1 บ้านเอือดใหญ่ตำบลเอือดใหญ่อำเภอศรีเมืองใหม่

จังหวัดอุบลราชธานี