ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
6 ต.ค. 2023 11:00:00 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 297
วันที่  6 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น.           นายหนูปาง แสงหิน ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามฯ ประชุมเพื่อติดตามและปร...
โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566
26 มิ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 322
วันที่ 26 มิ.ย. 66 เวลา 09.00 น. นายเสริม สุยะลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่  เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก" (2...
โครงการวันต้นไม้ประจำชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
15 มิ.ย. 2023 10:55:00 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 311
โครงการวันต้นไม้ประจำชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ที่สาธารณประโยชน์(ดอนสนาม) บ้านปอขี้ตุ่น หมู่ที่ 5 ตำบลเอือดใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
ประชุมประชาคม (ระดับตำบล) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามโครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
27 เม.ย. 2023 15:56:39 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 282
วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเสริม สุยะลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ เปิดประชุมประชาคม (ระดับตำบล) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566...
ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 265 - 31 มีนาคม 2566)
25 เม.ย. 2023 08:49:43 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 269
  วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายหนูปาง แสงหิน ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 265 - 31...
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ณ จุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ถนนทางหลวงหมายเลข 2134
18 เม.ย. 2023 08:43:03 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 113
วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเสริม สุยะลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่/ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลเอือดใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน...
โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2566
1 ก.พ. 2023 15:30:33 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 348
วันที่  27 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.  นายเสริม สุยะลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำป...
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566
31 ธ.ค. 2022 09:45:31 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 384
       วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายเสริม สุยะลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่/ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลเอือดใหญ่ มอบหมายให้ นายบรรจง แ...
แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ
9 ก.ย. 2022 10:50:00 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 235
เมื่อวันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ได้จัดโครงการประมวลจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้...
ร่วมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565
30 มิ.ย. 2022 11:16:00 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 428
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ นำโดย นายเสริม สุยะลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฝ่ายปกครอง สถานนีตำรวจภูธรเอือดใหญ่ โรงเรียน  อาสาส...
พิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ณ จุดบริการประชาชน/ด่านชุมชน ถนนสาย อบ.ถ.1 0035 (บ้านเอือดใหญ่-บ้านตุงลุงเหนือ)
11 เม.ย. 2022 16:00:00 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 634
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 08.30 น. นายเสริม สุยะลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่/ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลเอือดใหญ่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทา...
ต้อนรับพนักงานส่วนตำบลที่โอนย้ายมาใหม่ คือนายเสกสาร คำสุนี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
8 เม.ย. 2022 15:00:00 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 801
วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายเสริม สุยะลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ พร้อมด้วยคณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ให้การต้อนรับพนักงานส่วนตำบลที่โอนย้ายมาใหม่ คือน...
ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (รอบเดือนเมษายน)
1 เม.ย. 2022 09:00:00 กิจกรรม อบต.เอือดใหญ่ 688
วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (รอบเดือนเมษายน) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเอ...